Deloglasnik - Procesni tehnik v stiskalnici (m/ž) - Koper - Ak Automotive d.o.o.
Share
Tweet
Share
Send to friend

Procesni tehnik v stiskalnici (m/ž)

Koper

Application deadline:

 • Ak Automotive d.o.o.
 • Address: Cesta Marežganskega upora 2, 6000 Koper

JEZIK:

Obiščite nas na spletni strani.

 

Procesni tehnik v stiskalnici (m/ž)

Kraj dela: Koper

Opis delovnega mesta in odgovornosti:

 • odgovoren za odpravljanje težav, povezanih s postopkom prenašanja/delovanja stiskalnice
 • dokumentiranje rezultatov reševanje problemov in morebitnih odstopanj od uveljavljenih metod ali postopkov, ki so morda potrebna za reševanje določenih težav
 • optimiziranje vse strojnih procesov z zmanjšanjem izmeta, časovnih ciklov in preklopov;
 • pomoč pri uvajanju novih programov z izgradnjo novega postopka za zagotavljanje kakovostnih izdelkov in po potrebi udeležba sestankov pred zagonom proizvodnje
 • Zagotavljanje delovanja opreme z izpolnjevanjem zahtev za preventivno vzdrževanje, odpravljanjem napak, pozivanjem na popravila in ocenjevanjem nove opreme in tehnik
 • Spremljanje natančnosti in učinkovitosti proizvodnje ter sodelovanje s kontrolorji kakovosti za zagotovitev kakovosti/učinkovitosti izdelkov

Zahteve:

 • Vsaj srednješolska tehnična smer ali enakovredna izobrazba
 • 3 leta izkušenj s podobnim položajem v avtomobilski industriji
 • Navodila za proizvodno delo, parametri procesa, 8D metoda ali druge metode reševanja problemov, korektivni ukrepi, Inženirska risba, GD&T
 • Sposobnost učinkovitega branja, pisanja in govorjenja angleščine
 • Znanje programe CATIA v5, Microsoft Office, SPC
 • Sposobnost dela v kateri koli izmeni, sposobnost odpravljanja težav
 • Sposobnost odločanja in spretnost pri reševanju problemov

Nudimo:

 • Stalna zaposlitev po uspešno opravljenem 6-mesečnem poskusnem delu
 • Neomejena podpora pri delu
 • Prijetno delovno okolje, v pozitivni ekipi zaposlenih
 • Možnost osebnega in poklicnega razvoja

Pošljite življenjepis v angleščini, slovenščini ali nemščini, preko portala Deloglasnik.

LANGUAGE:

Visit our website.

 

Stamping process technician

Place of work: Koper

Job Description and Responsibilities::

 • Responsible for troubleshooting any issues related to the stamping process
 • Documents results of problem solving and any deviations from established methods or procedures that may be necessary to resolve specific issues
 • Optimises all machine processes by reducing scrap, cycle times and changeover times;
 • Assists with launches of new programs by building a new process to ensure quality products of parts and attends launch meetings prior to production start-up as needed
 • Ensures operation of equipment by completing preventive maintenance requirements, troubleshooting malfunctions, calling for repairs, and evaluating new equipment and techniques
 • Monitor production for accuracy and efficiency and work with quality inspectors to ensure part quality/performance

We expect:

 • Minimum of a technical high school diploma or its equivalent
 • 3 years (similar position in automotive industry)
 • Manufacturing work instruction, process parameters, 8D method or other problem solving methods, corrective action, Engineering drawing, GD&T
 • Ability to read, write and speak English effectively
 • Knowledge program CATIA v5, MS. Office, SPC
 • Able to work any shift
 • Troubleshooting ability is required
 • Strong decision making and problem solving skills

The job offers:

 • Permanent employment after successfully completing a 6-month probationary period
 • Unlimited support at work
 • Pleasant working environment, in a positive team of employees
 • The possibility of personal and career development

Send your CV in english, slovenian or german, via Deloglasnik.

Fast apply
Send to friend Print

Haven't found any interesting job ads?

Haven't found any interesting job ads?

Invalid email

By entering my email address, I confirm that I want to be notified of any new job postings that match interests listed in my MojPosao profile.

We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more