Deloglasnik - Višji referent za gradbena dela (m/ž) - Novo mesto - ELEKTRO LJUBLJANA, PODJETJE ZA DISTRIBUCIJO ELEKTRIČNE ENERGIJE, D.D.
Share
Tweet
Share
Send to friend

Višji referent za gradbena dela (m/ž)

Novo mesto

Application deadline:

  • ELEKTRO LJUBLJANA, PODJETJE ZA DISTRIBUCIJO ELEKTRIČNE ENERGIJE, D.D.
  • Address: Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana

Job description

Družba Elektro Ljubljana d.d. objavlja javni razpis za 1 prosto delovno mesto:

Višji referent za gradbena dela (m/ž).

Vaše naloge bodo:
- nadziranje izvajanja gradbenih del
- pripravljanje popisov gradbenih del
- sodelovanje pri pripravi plana investicij
- pridobivanje potrebnih dovoljenj in soglasij
- vodenje evidenc, izdelovanje analiz in pripravljanje poročil

Lokacija dela: OE Storitve na DO, Služba za dokumentacijo in investicije, DE Novo mesto.

Requirements

Od kandidatov pričakujemo:
- 6. raven izobrazbe (podraven 6/1): inženir gradbeništva; alt. strokovna izobrazba: komunalni inženir
- 12 mesecev delovnih izkušenj s področja gradbeništva
- obnavljanje obstoječih in pridobivanje novih znanj v okviru delovnega področja
- osnovno znanje MS Office
- obvladovanje CAD orodij
- vozniški izpit B kategorije
- strokovno, kakovostno in pravočasno izvedene naloge
- gospodarno ravnanje z delovnimi sredstvi
- varno opravljeno delo v skladu z navodili in predpisi s področja VZD in VPP
- natančnost in zanesljivost
- komunikativnost
- organizacijske sposobnosti
- osebna urejenost

Želena znanja:
- strokovni izpit po ZAID (stari naziv: strokovni izpit iz ZGO)

Ponudbe z ustreznimi dokazili o izpolnjevanju pogojev in življenjepisom pošljite v roku 8 dni po objavi razpisa na naslov: Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska cesta 56, 1516 Ljubljana, s pripisom "za kadrovsko službo – za razpis" ali preko portala Deloglasnik.

Elektro Ljubljana d.d., Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana, bo osebne podatke, ki ste jih posredovali v prijavi na prosto delovno mesto, kot upravljavec osebnih podatkov obdeloval za namen izvedbe izbirnega postopka na podlagi objave prostega delovnega mesta. Elektro Ljubljana d.d. osebnih podatkov ne bo prenesel v tretjo državo ali mednarodno organizacijo ter jih bo obdelal tako, da bo z ustreznimi ukrepi zagotovljena ustrezna varnost, vključno z zaščito pred nedovoljeno obdelavo. Elektro Ljubljana d.d. podatke hrani za čas, ki je potreben za izvrševanje pravic in obveznosti iz izbirnega postopka. Posameznik na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico do informiranosti, popravka, izbrisa, omejitve obdelave, prenosljivosti osebnih podatkov, ugovora, vključno s pravico do pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu. Podrobnejše informacije o obdelavi osebnih podatkov so dostopne na spletni strani https://www.elektro-ljubljana.si/ oziroma jih lahko pridobite pri pooblaščeni osebi za varstvo osebnih podatkov na e-naslovu, ki je navedeno na spletni strani družbe.

Professional qualification:

VI/1. Higher vocational education

Work experience:

1

Driving category:

B

Skills:

Word, Excel, Power Point, Outlook

What we offer

Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za določen čas 12 mesecev, z možnostjo podaljšanja in sklenitvijo delovnega razmerja za nedoločen čas.

Job type:

Temporary, Permanent

Other information

Apply
Send to friend Print

Haven't found any interesting job ads?

Haven't found any interesting job ads?

Invalid email

By entering my email address, I confirm that I want to be notified of any new job postings that match interests listed in my MojPosao profile.

We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more