Deloglasnik - Tehnik kakovosti (m/ž) - Koper - Ak Automotive d.o.o.
Share
Tweet
Share
Send to friend

Tehnik kakovosti (m/ž)

Koper

Application deadline:

 • Ak Automotive d.o.o.
 • Address: Cesta Marežganskega upora 2, 6000 Koper

JEZIK:

Obiščite nas na spletni strani.

 

Tehnik kakovosti (m/ž)

Kraj dela: Koper

Opis delovnega mesta:

 • odgovoren za izvedbo korektivnih ukrepov, povezanimi z vsemi NOK vrnjenimi kosi, reklamacijami strank in odkritimi internimi nepravilnostmi v procesu izdelave
 • definira in uvaja korektivne ukrepe v procese s ciljem izboljšanja kakovosti procesov in izdelkov, s podporo večfunkcijske ekipe
 • odgovoren za analize in zbiranje podatkov za poročanje o vzrokih za odkrite neskladnosti (notranje in zunanje)
 • Zagotavlja podatke in dokaze, ki so potrebni inženirju kakovosti za dokumentiranje ugotovitev v poročilu 8D
 • izpolnjuje poročila o meritvah in analizah, poročila o izvedenih korektivnih ukrepih, izboljšavah kakovosti, spremembah izdelka ali postopka s ciljem zagotavljanja skladnosti z zahtevami kupcev
 • Pomaga pri izdelavi in analizi mejnih kosov in tipičnih vzrokov za odstopanje
 • izvaja redne presoje kakovosti, ocenjuje skladnost izdelka, oz. mejnih kosov ter potrdi ustreznosti aktivnosti po odpravi neskladnosti
 • Vsakodnevno zagotavlja povratne informacije o odklonih od kakovosti v procesih na sestanikih skupine v proizvodnji
 • Ima pooblastila in odgovornost za prepoznavanje, zaustavitev proizvodnje in sprožitev korektivnih ukrepov v zvezi z neskladnimi ali nenadzorovanimi procesi. Eskalira probleme, ki imajo potencialni vpliv na kupca

Zahteve:

 • Srednja tehnična šola (tehnično znanje / spretnosti / sposobnosti za opravljanje dela)
 • 2 leti predhodnih izkušenj v proizvodnji močno zaželena
 • Doseganje zahtev glede kakovosti v avtomobilski industriji (načrt nadzora, SPC, metoda 8D ali druge metode reševanja problemov, korektivni ukrepi), inženirska risba
 • Znanje Angleščine
 • Znanje Microsoft Office, SPC

Nudimo:

 • Stalna zaposlitev po uspešno opravljenem 6-mesečnem poskusnem delu
 • Neomejena podpora pri delu
 • Prijetno delovno okolje, v pozitivni ekipi zaposlenih
 • Možnost osebnega in poklicnega razvoja

Pošljite življenjepis v angleščini, slovenščini ali nemščini, preko portala Deloglasnik.

LANGUAGE:

Visit our website.

 

Quality Technician

Place of work: Koper

Job Description:

 • Responsible for the corrective action system including all customer line returns, customer complaints, & internal in-process abnormalities
 • Leads quality improvements and corrective actions to product, processes, and procedures with the support of cross functional team
 • Responsible for gathering data during root cause investigation of internal and external quality issues reported. Provides data and evidence required to Quality Engineer in order to document findings on customer 8D report.
 • Advises and generates reports on quality metrics, corrective action reports, quality improvements, changes in product or process, and compliance to customer requirements.
 • Assists manufacturing with typical or problematic root cause analysis and resolution.
 • Serves as a quality resource, provides quality judgments and limit samples on questionable items, and certifies process applications
 • Provides daily internal quality & external quality feedback to manufacturing team for shift meetings
 • Has authority and responsibility to identify, halt production, and initiate corrective action on nonconforming or out-of-control processes. Escalates critical issues that have potential customer impact

We expect:

 • Technical Secondary degree (Must possess the technical knowledge/skills/abilities to perform the job)
 • 2 years prior experience in manufacturing strongly preferred
 • Quality requiraments in automotive industry (Control plan, SPC, 8D method or other problem solving methods, corrective action), Engineering drawing
 • Fluently knowledge English
 • MS Office, SPC

The job offers:

 • Permanent employment after successfully completing a 6-month probationary period
 • Unlimited support at work
 • Pleasant working environment, in a positive team of employees
 • The possibility of personal and career development

Send your CV in english, slovenian or german, via Deloglasnik.

Fast apply
Send to friend Print

Haven't found any interesting job ads?

Haven't found any interesting job ads?

Invalid email

By entering my email address, I confirm that I want to be notified of any new job postings that match interests listed in my MojPosao profile.

We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more