Deloglasnik - Inženir proizvodnega procesa (m/ž) - Koper - Ak Automotive d.o.o.
Share
Tweet
Share
Send to friend

Inženir proizvodnega procesa (m/ž)

Koper

Application deadline:

 • Ak Automotive d.o.o.
 • Address: Cesta Marežganskega upora 2, 6000 Koper

JEZIK:

Obiščite nas na spletni strani.

 

Inženir proizvodnega procesa (m/ž)

Kraj dela: Koper

Opis delovnega mesta:

 • Razviti nove in vzdrževati obstoječe postopke izdelave varilnih komponent
 • Programiranje varilnih robotov in določitev procesnih parametrov
 • Vodenje in pomoč pri vseh fazah kakovosti in proizvodnje povezanih z varjenjem in obdelavo
 • Inženirske osnutke, risbe in konfiguracije pretvoriti v popolnoma funkcionalno opremo, potrebno za postopek (obločno varjenje MIG / MAG, točkovno varjenje
 • Izvajanje študije D & PFMEA za okrepitev povratne zanke med načrtovanjem, izdelavo in preiskusom
 • Priprava dokazov skozi celoten proces APQP in cikel razvoja izdelka
 • Razvoj navodil za proizvodna dela
 • Tesno upravljanje s proizvodnjo in zaporedji gradnje ter podpiranje urnika razvoja orodij in potrebne opreme v celotnem proizvodnem procesu
 • Izvedba pregleda tehničnih risb in zagotovitev končne odobritve za proizvodnjo
 • Opredelitev in podpora dejavnosti popravil in predelave

Zahteve:

 • Diplomirani inženir strojništva (6 / II; VII/ 1)
 • 5+ let praktičnih izkušenj pri načrtovanju robotskega postopka varjenja, specifikaciji opreme konfiguraciji sistema, optimizaciji parametrov in spremljanju procesov v avtomobilski ali sorodni industriji
 • APQP; Navodila za proizvodno delo, procesni parametri, P-FMEA, SPC, 8D metoda ali druge metode reševanja problemov, korektivni ukrepi, IATF 16949), Inženirska risba, GD&T
 • Znanje angleščine in nemščine
 • Znanje CATIA v5, MS. Pisarna, SPC
 • Znanje o proizvodnih veščinah velikega in majhnega obsega (čas cikla, nadzor kakovosti, učinkovitost, izbira opreme, donosnost naložbe itd.)
 • Sposobnost reševanja zapletenih tehničnih problemov in zmožnost najti rešitev, ki se izvaja na visoki ravni natančnosti in kakovosti

Nudimo:

 • Stalna zaposlitev po uspešno opravljenem 6-mesečnem poskusnem delu
 • Neomejena podpora pri delu
 • Prijetno delovno okolje, v pozitivni ekipi zaposlenih
 • Možnost osebnega in poklicnega razvoja

Pošljite življenjepis v angleščini, slovenščini ali nemščini, preko portala Deloglasnik.

LANGUAGE:

Visit our website.

 

Manufacturing process Engineer (welding)

Place of work: Koper

Job Description:

 • Develop new and maintens existing welding component manufacturing processes
 • Program welding robots and establish process parameters
 • Lead and assist production in all quality and process related weld topics and issues
 • Translate engineering intent, drawings, and configurations into fully functional equipment necessary for process (MIG/MAG arc welding, spot welding
 • Conduct D&PFMEA studies to strengthen the feedback loop between design, build, and test
 • Prepare proofs through complete APQP process&product development cycle
 • Develop manufacturing work instructions
 • Closely manage manufacturing and build sequences, and support schedule development of tools and necessary equipment throughout the entire manufacturing process
 • Perform engineering drawing review and provide final approval for manufacturing
 • Define and support repair and rework activities

We expect:

 • Minimum of a technical high school diploma or its equivalent
 • Bachelor’s Degree in Mechanical Engineering (6/II; VII/1)
 • 5+ years of hands-on experience of robotic welding process design, equipment specification, system configuration, parameter optimization, and in process monitoring in automotive or related industry.
 • APQP; Manufacturing work instruction, process parameters
 • P-FMEA, SPC, 8D method or other problem solving methods
 • IATF 16949
 • Engineering drawing, GD&T
 • English, German Knowledge
 • CATIA v5, MS. Office, SPC
 • Knowledgeable in high and low volume manufacturing skills (cycle time, quality control, efficiency, equipment selection, return on investment, etc
 • Demonstrate ability to solve complex technical problems and see the solution implemented to a high level of accuracy & quality

The job offers:

 • Permanent employment after successfully completing a 6-month probationary period
 • Unlimited support at work
 • Pleasant working environment, in a positive team of employees
 • The possibility of personal and career development

Send your CV in english, slovenian or german, via Deloglasnik.

Fast apply
Send to friend Print

Haven't found any interesting job ads?

Haven't found any interesting job ads?

Invalid email

By entering my email address, I confirm that I want to be notified of any new job postings that match interests listed in my MojPosao profile.

We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more