Deloglasnik - Inženir načrtovanja (m/ž) - Koper - Ak Automotive d.o.o.
Share
Tweet
Share
Send to friend

Inženir načrtovanja (m/ž)

Koper

Application deadline:

 • Ak Automotive d.o.o.
 • Address: Cesta Marežganskega upora 2, 6000 Koper

JEZIK:

Obiščite nas na spletni strani.

 

Inženir načrtovanja (m/ž)

Kraj dela: Koper

Opis delovnega mesta

 • Razumevanje projektnih specifikacij in razvoj časovnih razporedov ter proračunov, ki jim ustrezajo
 • Opazovanje obstoječih procesov, analiza uspešnosti zaposlenih in ustrezno odpravljanje pomanjkljivosti
 • Spremljanje in spremljanje napredka projekta ter pisanje poročil
 • Udeležba in razporejanje sestankov po potrebi
 • Prenos nalog in zagotavljanje povratnih informacij delavcev
 • Razumevanje in izpolnjevanje vseh pogodbenih zahtev
 • Komuniciranje z menedžerji, nadzorniki in ostalo ekipo
 • Analiza tehničnih risb in zagotavljanje materiala in ocen stroškov
 • Zagotavljanje, da se vsi projekti zaključijo pravočasno in v okviru proračuna

Pričakujemo:

 • Diplomirani inženir ali podobno
 • Izkušnje s programsko opremo za 3D modeliranje
 • Usposobljenost za MS Office
 • Spretnost načrtovanja in vodenja projektov
 • Večopravilna sposobnost
 • Zmožnost analitične, kritične in logičnega razmišljanja
 • Dobro razumevanje varnostnih protokolov

Ponudba dela:

 • Stalna zaposlitev po uspešno opravljenem 6-mesečnem poskusnem delu
 • Neomejena podpora pri delu
 • Prijetno delovno okolje, v pozitivni ekipi zaposlenih
 • Možnost osebnega in poklicnega razvoja
 • Enoizmensko delo

Pošljite življenjepis v angleščini, slovenščini ali nemščini, preko portala Deloglasnik.

LANGUAGE:

Visit our website.

 

Planning Engineer

Place of work: Koper

Responsibilities

 • Understanding project specifications and developing time schedules and budgets that meet them
 • Observing existing processes, analyzing staff performance, and addressing deficiencies accordingly
 • Monitoring and tracking project progress and writing up reports
 • Attending and scheduling meetings as required
 • Delegating tasks and ensuring workers receive feedback
 • Understanding and meeting all contract requirements
 • Communicating with managers, supervisors, and the rest of the team
 • Analyzing technical drawings and providing material and cost estimates
 • Ensuring all projects are completed on time and within budgets

General Qualifications:

 • Degree in Engineering or similar
 • Experience with 3D modeling software.
 • Proficiency in MS Office
 • Planning and project management skills
 • Strong multitasking abilities
 • Strong analytical, critical, and logical thinking skills
 • A sound understanding of safety protocols
 • Ability to focus under pressure and meet deadlines

The job offers:

 • Permanent employment after successfully completing a 6-month probationary period
 • Unlimited support at work
 • Pleasant working environment, in a positive team of employees
 • The possibility of personal and career development

Send your CV in english, slovenian or german, via Deloglasnik.

Fast apply
Send to friend Print

Haven't found any interesting job ads?

Haven't found any interesting job ads?

Invalid email

By entering my email address, I confirm that I want to be notified of any new job postings that match interests listed in my MojPosao profile.

We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more