Deloglasnik - ELEKTRO LJUBLJANA, PODJETJE ZA DISTRIBUCIJO ELEKTRIČNE ENERGIJE, D.D.
Share
Tweet
Share

ELEKTRO LJUBLJANA, PODJETJE ZA DISTRIBUCIJO ELEKTRIČNE ENERGIJE, D.D.

Elektro Ljubljana, d.d. opravlja omrežninsko (t.i. regulirano) dejavnost ter z elektroenergetsko infrastrukturo povezane tržne storitve.

Temeljna dejavnost Elektra Ljubljana d.d. je upravljanje elektrodistibucijske infrastrukture za distribucijo električne energije, ki poteka v okviru organizacijskih enot z naslednjimi nalogami: OE Obratovanje in razvoj distribucijskega omrežja - vodenje in obratovanje distribucijskega omrežja, - usklajevanje delovanja distribucijskega omrežja s prenosnim omrežjem, - transport električne energije po distribucijskem omrežju, - zagotavljanje vzdrževanja, razvoja in graditve distribucijskega omrežja, - izvajanje meritev in analiz na področju kakovosti napetosti električne energije. OE Storitve za uporabnike: - merjenje pretokov električne energije, - obračun električne energije in omrežnine, - zagotavljanje dostopa do distribucijskega omrežja uporabnikom, - aktivnosti spodbujanja učinkovite rabe energije. OE Storitve na distribucijskem omrežju: - izvajanje storitev vzdrževanja in gradnje omrežja na distribucijskem omrežju, - trženje storitev, svetovanje in izvedbe del s področja načrtovanja, izgradnje, vzdrževanja in optimizacije distribucijskih in porabniških elektroenergetskih omrežij.

Vizija

Poslanstvo Zagotavljamo zanesljiv, varen, kakovosten in trajnosten distribucijski elektroenergetski sistem z združevanjem najsodobnejših storitev s področja oskrbe z električno energijo. Združujemo potrebe uporabnikov, lastnikov in zaposlenih. Vizija Z učinkovitimi, inovativnimi in celovitimi rešitvami na področju oskrbe z električno energijo ostajamo vodilni partner pri razvoju energetike na nacionalnem in lokalnih ravneh ter vodilna družba za upravljanje sodobnih energetskih infrastrukturnih omrežij s primernim donosom za lastnike in spodbujevalnim okoljem za zaposlene. Mrežimo s pozitivno energijo.

Storitve in/ali izdelki

Elektro Ljubljana je lastnik elektroenergetske infrastrukture, ki jo je s 1.7.2007 oddal v najem izvajalcu javne gospodarske službe SODO d.o.o.), za katerega v skladu s pogodbo o najemu elektrodistribucijske infrastrukture in izvajanju storitev izvaja različne storitve: - vzdrževanje elektroenergetske infrastrukture in organiziranje dežurne službe, - vodenje in obratovanje elektrodistribucijskega omrežja, - razvoj, načrtovanje in vlaganje v elektroenergetsko infrastrukturo, - priprava in vodenje investicij, - spremljanje in ugotavljanje kakovosti oskrbe, - izvajanje merjenja električne energije, - izvajanje storitev dostopa do distribucijskega omrežja in drugih storitev za uporabnike, - izvajanje drugih storitev za potrebe SODO.

Employer's ads

  • Elektromonter (m/ž)

    ELEKTRO LJUBLJANA, PODJETJE ZA DISTRIBUCIJO ELEKTRIČNE ENERGIJE, D.D.

    Trbovlje, Litija

  • Višji projektant (m/ž)

    ELEKTRO LJUBLJANA, PODJETJE ZA DISTRIBUCIJO ELEKTRIČNE ENERGIJE, D.D.

    Ljubljana, Domžale, Cerknica, Vrhnika, Logatec, Žiri, Grosuplje, Ivančna Gorica, Kamnik

We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more