Deloglasnik - Current topics
Share
Tweet
Share

Current topics

  • Moja nova služba ni to, kar sem pričakoval/a? Moja nova služba ni to, kar sem pričakoval/a?

    Kako preveriti ali smo s svojo novo službo resnično nezadovoljni ali nas daje samo začetna nesigurnost?

  • Kako vzpostaviti mejo med službenim in prostim časom? Kako vzpostaviti mejo med službenim in prostim časom?

    Kako najti mejo med službenim časom in prostim časom, sodobna organizacija dela, preobremenjenost

  • Sprejet je bil novi Zakon o poslovni skrivnosti Sprejet je bil novi Zakon o poslovni skrivnosti

    Varovanje poslovne skrivnosti je ena od temeljnih obveznosti zaposlenega. Ker je bil pred kratkim sprejeti novi Zakon o poslovni skrivnosti (ZPosS) , ki je začel veljati 20. aprila 2019, je pomembno, da so se tako delodajalci kakor tudi delavci sedaj že dodobra seznanili in uskladil poslovanje z vsebino novega zakona, ki je celostno dopolnil in redefiniral pojem poslovne skrivnosti, pravila določitve in varstva poslovne skrivnosti pred njeno protipravno pridobitvijo, uporabo in razkritjem.

We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more