Deloglasnik - Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto
deli
Tweet
deli

Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto

 • Naslov: ŠMARJEŠKA CESTA 006, 8000 Novo mesto
 • Spletna stran: www.krka.si

Opis podjetja

Skupino Krka poleg matične družbe Krka, d. d., Novo mesto sestavljajo odvisne družbe v Sloveniji in tujini, kjer imamo več kot 40 podjetij in predstavništev. Osredotočeni smo na ponudbo generičnih zdravil na recept, ki jih tržimo pod lastnimi blagovnimi znamkami. Svoje izdelke prodajamo v več kot 70 državah, v tujini dela več kot polovica vseh zaposlenih v skupini Krka.

Več kot 94 % izdelkov prodamo zunaj Slovenije. Mednarodno prisotnost utrjujemo z lastno proizvodnjo v Sloveniji, Ruski federaciji, na Poljskem, Hrvaškem in v Nemčiji. Naši največji trgi so trgi srednje in vzhodne Evrope, zahodnoevropski trgi, trgi jugovzhodne Evrope in domači trg. Svoje izdelke tržimo tudi v Afriki, na Arabskem polotoku in Daljnem Vzhodu. S kakovostnimi, učinkovitimi in varnimi izdelki pokrivamo večino terapevtskih področij bolezni sodobnega časa.

Krkina konkurenčna prednost je vertikalno integriran poslovni model, ki omogoča načrtovanje in obvladovanje celotnega procesa od zahtev kupcev, razvoja in raziskav, proizvodnje surovin, nabave, proizvodnje, skladiščenja, kontrole, zagotavljanja kakovosti, distribucije do trženja in spremljanja zadovoljstva kupcev. Zdravila razvijamo od učinkovine do končnega izdelka, obenem pa zanje pridobivamo registracije na različnih trgih. Rezultate razvojnega dela ščitimo s patentnimi prijavami.

Odgovornost do družbenega okolja je trdno vpeta v strategijo našega poslovanja in je naša temeljna zaveza za sodelovanje z okoljem, v katerem delujemo. Svoje temeljno poslanstvo živeti zdravo življenje kot družbeno odgovorno podjetje izražamo na več področjih, in sicer kot odgovornost do zaposlenih, vlagateljev, inštitucij, kupcev in končnih uporabnikov (bolnikov), odgovornost do družbenega okolja (sponzorstva in donacije) ter kot odgovornost do naravnega okolja (skrb za okolje). Preberite več

Glavne dejavnosti podjetja

Osnovna dejavnost skupine Krka je razvoj, proizvodnja, trženje in prodaja zdravil na recept, izdelkov brez recepta in veterinarskih izdelkov, ponudbo pa dopolnjujejo zdraviliško-turistične storitve Term Krka.

Organizacijska kultura in klima

Kot mednarodno podjetje izkoriščamo prednosti mednarodnega okolja in si prizadevamo za odličnost na vseh področjih. Posebej cenimo visoko kakovost in znanje, ki sta potrebna za doseganje vrhunskih rezultatov.

Središče naše organizacijske kulture so naše skupne vrednote. Gradimo kulturo medsebojnega zaupanja, spoštovanja, sodelovanja in timskega dela, nenehnega učenja ter odgovornega in učinkovitega dela. Cenimo znanje in spodbujamo ustvarjalnost. Sodelavcem omogočamo optimalne pogoje za delo in razvoj. Zavedamo se, da vsi zaposleni s svojim znanjem, odgovornim odnosom do dela, visoko motiviranostjo, mednarodnim delovanjem in timskim delom predstavljajo eno najpomembnejših konkurenčnih prednosti Krke.

Znanje je v Krki vrednota. Zaposleni v skupini Krka so visoko usposobljeni, saj jih ima več kot 55 % najmanj univerzitetno izobrazbo. Razvijamo lastne izobraževalne programe. Skrbno načrtujemo zaposlovanje novih sodelavcev, njihovo uvajanje v delo ter osebni in strokovni razvoj. Štipendiramo mlade na naravoslovnih in tehničnih smereh, zlasti farmacevte in kemike.

Vaša vizija in cilji

Poslanstvo: Živeti zdravo življenje.

Vizija: Utrjujemo položaj enega vodilnih generičnih farmacevtskih podjetij v svetu.

Vrednote:

 • hitrost in fleksibilnost
 • partnerstvo in zaupanje
 • kreativnost in učinkovitost

Ključni strateški cilji do leta 2024:

 • Dosegati količinsko/vrednostno rast prodaje v višini najmanj 5 % povprečno na leto.
 • Zagotavljati visoke standarde kakovosti, varnosti in učinkovitosti izdelkov
 • Z učinkovito in optimizirano razvojno-proizvodno verigo pravočasno zagotavljati take količine izdelkov, ki bodo zadoščale za ciljno prodajno rast in bodo v skladu s potrebami trgov.
 • Ohraniti usmerjenost v maksimalno dolgoročno dobičkonosnost prodanih izdelkov vse od razvoja in proizvodnje do prodaje končnih izdelkov, vključno z vsemi drugimi funkcijami v skupini Krka.Ob organski rasti zagotoviti tudi rast t dolgoročnimi poslovnimi povezavami (vključno z joint ventures) in s prevzemi, kadar gre za poslovno zanimive razpoložljive prevzemne tarče. Primarna cilja sta pridobivanje novih izdelkov in/ali novih trgov.
 • Poleg obstoječe ponudbe izdelkov, ki predstavljajo t. i. zlati standard, v skupni prodaji ohranjati čim večji delež novih izdelkov in delež vertikalno integriranih izdelkov.
 • V petletnem strateškem obdobju za morebitne prevzeme poslovno zanimivih in razpoložljivih podjetij nameniti nekaj sto milijonov evrov.
 • Na izbranih ključnih trgih med prvimi generiki lansirati izbrane izdelke.
 • Krepiti konkurenčne prednosti ponudbe izdelkov.
 • Izboljšati stroškovno učinkovitost uporabe sredstev.
 • Izboljšati stopnjo inovativnost vseh poslovnih funkcij.
 • Ostati samostojni.

Kaj pričakujete od novih sodelavcev?

Od novih sodelavcev pričakujemo pripravljenost na delovanje v mednarodnem podjetju, samostojnost in samoiniciativnost pri delu. Prav tako pričakujemo strokovnost in pripravljenost na nenehno izpopolnjevanje znanj.

Kaj ponujate svojim zaposlenim?

 • Strokovna izobraževanja in izobraževanja za osebnostno rast, ki jih organizira Krkina služba Razvoj in izobraževanje kadrov.
 • V skladu s potrebami omogočamo specialistični in podiplomski študij.
 • Zaposlenim omogočamo dodatno pokojninsko zavarovanje.
 • Skrbimo za zdravo življenje zaposlenih in dobre medsebojne odnose in v ta namen organiziramo različne športne, kulturne in družabne aktivnosti in prireditve. Spodbujamo zavzetost in lojalnost, nagrajujemo odličnost.
Krka d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6 8501 Novo mesto Slovenija
Kadrovska služba Email: zaposlitev@krka.biz Telefonska številka: 07 331 7961 Spletna stran: https://www.krka.si/sl/zaposlitev-v-krki/

Deloglasnik.si uporablja piškotke, (ang. cookies) da bi vam nudil boljšo uporabniško izkušnjo. Z nadaljevanjem ogleda strani se strinjate z uporabo piškotkov. Preberite več o tem tukaj